Werkwijze

  • wiskunde bijles werkwijzeIn elke bijles kijken we eerst wat er de afgelopen week aan de orde is geweest in de klas. De leerling zegt welke onderdelen moeilijk waren of niet begrepen zijn en welke opgaven van het huiswerk te moeilijk waren om te maken. Hier gaan we eerst mee aan de slag. Vervolgens maakt de leerling zelfstandig nog een aantal opgaven.
  • Als tijdens het maken van de opgaven door de leerling blijkt dat bepaalde vaardigheden onvoldoende zijn, dan besteed ik daar extra aandacht aan (wiskunde basisvaardigheden,  uitwerking op papier, schetsen maken, juiste informatie halen uit contextopgaven).
  • Zodra er een proefwerk of PTA in zicht komt, wordt er in de les de betreffende stof herhaald en geoefend. Daarbij help ik de leerling met de planning voor het thuis voorbereiden van het proefwerk.
  • Indien nodig geef ik de leerling een aantal opgaven mee als huiswerk voor de volgende les.

Er is altijd persoonlijke aandacht voor de leerling. Ik hecht belang aan een positieve benadering van de leerling tijdens de les.
De bijlessen worden op het contactadres zowel overdag als in de avonduren gegeven.
De bijles is in principe één keer per week, maar dit kan in overleg worden aangepast aan de behoefte van de leerling.